ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 18/07/1950

סמכויות הועדות; תקנון הכנסת; תקציב הפיתוח - העברתו לועדה המתאימה; גיוסם של חברי הכנסת לעתודות; קריאות הביניים בכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים