ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 04/07/1950

ויכוח בשאלות מדיניות החוץ- בעיית קוריאה; חוק המעבר (הוראת שעה), התש"י-1950; מנוי ממלא מקום ליו"ר ועדת הכנסת בשעת העדרו מן הארץ; תקציב הפיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים