ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 24/05/1950

הדיון על התקציב (היש לשנות את מספר השעות); הצעות לסדר היום; התפטרות חבר הכנסת יעדי מועדות המשנה לעניין חבר הכנסת א. צ. גרינברג; חוק לתיקון פקודת התעבורה, התש"י 1950; מכתב יו"ר ועדת הכספים בעניין שרת העבודה; מכתב יו"ר ועדת הכספים בעניינים כספיים; מנוי שופט לבית המשפט העליון; תלונת יו"ר הכנסת על התנהגותם של חברי הכנסת באדר, ז'בוטינסקי ולנדאו; תקנון הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים