ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 07/03/1950

דיון בהצעות חבר הכנסת לביא בעניין משכורת חברי הכנסת; העברת הצעת החוק ל"חופש הפרט" לוועדה המתאימה; מקום מושבה של הסיעה הדמוקרטית נצרת באולם הכנסת; סיכום הדיון במצב בחינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים