ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 21/02/1950

בנין הכנסת בתל-אביב; דיון בשאילתה שהגיש חבר הכנסת לביא לשר האוצר בעניין משכורת חברי הכנסת; דיון בשאלה שעוררו חברי הכנסת ציזלינג וגורי בעניין כנוס ועדת החינוך בשעת העדר היושב ראש; הדיון על דוח ועדת החוקה חוק ומשפט; הצעות לסדר היום; חלוקת הזמן בוויכוח על שאלת החינוך; ישיבת הכנסת ביום ד; מסקנות ועדת המשנה לעינינו תקנון - "היו"ר והסגנים "או "נשיאות "

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים