ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 24/01/1950

דיון בבעיה שהתעוררה בוועדת החוקה. חוק ומשפט, בקשר לחוק הגנת-החייל (שכירות-משנה) וחוק הגנה העולה (שכירות-משנה); דיון בשאלה שעורר חבר הכנסת רוקח בקשר להסתייגותו של חבר הכנסת סרלין בעניין חוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר), התש"י - 1950; דיון בשאלה שעורר יו"ר ועדת הכספים בקשר להעברת חוק לעידוד השקעות הון לוועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים; דיון בשאלה שעורר יו"ר ועדת העבודה על השגת גבול מצד ועדת הכספים בעניינים שהם בסמכותה של ועדת העבודה לטפל בהם; הבית בתל אביב; הצעות לסדר היום; הצעת החוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים