ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 17/01/1950

דיון בשאלה שהתעוררה בוועדת החוקה בקשר לחוק הגנת החייל (שכירות משנה) וחוק הגנת העולה (שכירות משנה); הצעת חבר הכנסת י. בר - יהודה לדון בעקרון אשר התעורר בקשר עם חוק הטיס; הצעת חברת הכנסת עדה מימון לאיסור נישואין בגיל צעיר; ציון יום השנה מיום פתיחת האסיפה המכוננת בט"ו בשבט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים