ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 10/01/1950

בירור הנוהג של יו"ר ועדת השירותים הציבוריים; העברת "החוק לעידוד הון" לוועדה המתאימה; העברת "החוק לעידוד השקעות הון" לוועדה המתאימה; והקצבת זמן לוויכוח על חוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר); סדרי עבודת הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים