ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 03/01/1950

אינפורמציה בקשר לסדרי עבודת הכנסת עם שיבתה לירושלים; חוק העברת נכסים לרשות הפיתוח; מכתב מ 70 חברי ועדת השירותים הציבוריים; מסקנות ועדת המשנה לענייני תקנון; תשלום הוצאות לחברי כנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים