ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 13/12/1949

אשור מנוי שופט לבית משפט העליון, בהתאם לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), סעיף 1(ג), התש"י - 1948; דברי הכנסת; דו"ח יו"ר ועדת המשנה לענייני חסינות בעניין תלונה על בילוש חברי הכנסת; המשך הדיון במסקנות ועדת המשנה לענייני תקנון; הסדר הביקורים במזנון; ועדת המשנה לענייני העובדים; ענין חבר הכנסת פרמינגר וועדת הכלכלה בעניין חוק הטיס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים