ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 30/08/1949

בדיקה מחדש של שיטת חלוקת הזמן לוויכוח בין הסיעות ובאיזה מקרים; בחירת ארבעה חברים לוועדת הפרושים; בחירת ועדת משנה בעניין מעשי האונס; הוועדה לסדרי הבית; העברת ענין הפיכת כלא עכו לבית חולים לחולי רוח, לוועדת הפנים; חופשות, נסיעות ותשלום לחברי הכנסת; ישיבת ועדת הכנסת לפני תום הפגרה; מבקר המדינה; מסקנות ועדת המשנה לענייני תקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים