ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 18/07/1949

חוק המעבר (הוראת שעה) (מס' 2), התש"ט -1949 מילוי תפקידי הנשיא בשעת היעדרו מן המדינה. ספר החוקים 1, מיום י"ח בשבט התש"ט (17.01.49) עמ' 1

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים