ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 12/07/1949

הודעה על חילופי דברים בין יו"ר הכנסת לבין ב"כ התאחדות בעלי הבתים בקשר למס' רכוש חדשים; מכתבים שעברו מועדת המשנה לבקשות ופניות; משאלה ליו"ר הכנסת מצד ה. קוק ביחס לתפקידים שונים שהיו"ר ממלא; ענין נסיעתו של נשיא המדינה לחו"ל; ענין תעודות הנסיעה של חברי הכנסת; צלצול הפעמון לפני ההצבעה; שאלת הקוורום בכנסת; שיטת חלוקת הזמן בוויכוח בין הסיעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים