ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 31/05/1949

מזנון הכנסת; מכתבו של חבר הכנסת פרמינגר להכיר בו כסיעה נפרדת; סדרי עבודת הוועדה; סיכום הדיון בשאלת משכורת חברי הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים