ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 05/04/1949

בחירת יו"ר קבוע לוועדה; דיון בחוק המעבר; העברת "חוק המעבר - הוראת שעה" לוועדה מתאימה; משכורת חברי הכסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים