ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 06/06/1950

הצעת חוק לביטול תקנות לשעת חירום שהתקינה ממשלת פלשתינה (א"י), התש"י-1950, חוק גיל הנישואין, התש"י-1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים