ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 06/03/1951

בעיית החינוך המיוחד דר. ברט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים