ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 06/02/1951

דיון על מס מותרות בקשר למכשירים פדגוגיים; מוסד דיסקין; שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים