ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 01/08/1950

משכורות המורים; מינוי ועדת משנה לעניין התלונות בקשר לרישום בבתי ספר; תקציב משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים