ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 01/02/1950

דו"ח של ועדת המשנה בעניין ועד המנהל; דיון בהצעות ועדת המשנה לעניין מועצת החינוך הרכב וסמכויותיה; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים