ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 25/01/1950

בירור בדבר פניות ועדת משנה לשר החינוך בעניין הקמת ועדת חקירה; שאילתות; תשובות מנהל אגף החינוך לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים