ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 07/12/1949

אינפורמציה על בתי ספר הערבים; הרצאת בא-כוח אגף התרבות על בנינו ועבודתו של האגף; ועד המנהל; שאילתות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים