ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 30/11/1949

החלטות בדבר חוקת העבודה של המורה; הלוואות לבניינים; השתלמות מורים; ועד המנהל; מועצת החינוך וועדת ההקצבות; שאילתות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים