ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 02/05/1949

המשך הדיון בקווי היסוד של חוקת החינוך (בעקבות הרצאת מנהל מח' החינוך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים