ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 02/08/1951

הרצאת מר שפריר, האפוטרופוס לנכסי נפקדים לשעבר - בנית שיכון בצפון תל-אביב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים