ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 16/07/1951

אישור אשראי לסוכנות היהודית משבדיה, בסך 180,000 ל"י; אישור הלוואה בסך מיליון ל"י לסוכנות היהודית (בקשר עם החזקת המתנות); אישור שינויים בדירוג עובדי הכנסת (לפי החלטות ועדת המשנה); השיכון העממי; חוות דעת מס' 4 של מבקר המדינה; מתן ערבויות לעיריות ראשון לציון: (25,000 ל"י); עבודת ועדת המשנה לענייני מבקר המדינה; שאילתה - הודעות שנתפרסמו בעיתונות בדבר קרקעות השייכות לאפוטרופוס על נכסי נפקדים; תקציב הבטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים