ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 12/06/1951

ועדת המשנה לענייני מבקר המדינה; חלוקת התוספת המיוחדת לתקציב-משרד הסעד; מתן ערבות לעירית ירושלים; ערעור מטעם עובד מבקר המדינה על הדרגה שנקבעה לו; שאילתות ותשובות; שטרי חסכון צמודי-דולר (קופות תגמולים); תקציב הבחירות; תקציב הפיתוח-חקלאות (בקשר עם הבצורת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים