ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 21/05/1951

חוק נכסי נפקדים, התש"י -1950, תקנות בדבר דמי שכירות של בתי-עסק; חלוקת התוספת המיוחדת לתקציב משרד החוץ: אפריל - ספטמבר 1951; משכורות השופטים - פיטור ממס-ההכנסה; קביעת מועדים לישיבות ועדות-משנה; שליחת מברק לשר האוצר, לרגל מצב בריאותו; תיקון חוק מבקר המדינה (החלטות הוועדה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים