ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 15/05/1951

בקשה למתן ערבות מטעם הממשלה על קרדיט בסך של מלון ל"י שהסוכנות היהודית רוצה לקבל מהבנק הלאומי; בקשר להחלטת הסוכנות היהודית, להכריז על מגבית חד-פעמית תחת השם "שער העלייה"; דרישת הסוכנות היהודית מאת הממשלה להקציב לה שנים וחצי מלון ל"י לתקציב הקליטה; הארנונה; הסוכנות היהודית; העברות מסעיף משנה לסעיף משנה בתקציב מבקר המדינה; הקצבה למשרד הפנים בקשר עם ביצוע הבחירות; מתן ערבות לעלית הנוער; שאילתה - ההוצאות לחגיגות יום העצמאות; שאילתה - חומרי בנין לבנין בתי-הספר; שאילתה - עבודת ועדת המשנה לקביעת היחסים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים