ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 14/05/1951

דו"ח מבקר המדינה; הורדת שער הדולר; הלוואה בסכום 35 מיליון דולר מהבנק לייצוא וייבוא; הלוואה בסכום 14,000,000 דולר; הסכסוך בעניין הבירה; השימוש בכספי מלווה העצמאות; חברת האשלג; חלוקת התוספת המיוחדת לתקציב; יבוא ללא תשלום; ייסוד והרכב חברה לשיכון; מסירת ידיעות על תוצאות שליחותו של מר הורוביץ לחוץ לארץ; מתן ערבות להלוואה לעליית הנוער בסכום של רבע מיליון לירות; מתן ערבות לטכניון; מתן ערבות לסוכנות; שערי החיסכון צמודי דולר; תקציב הבחירות; תקציב הבטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים