ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 18/04/1951

אישור תקנות בדבר דמי שכירות של דירות בנכסי נפקדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים