ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 10/04/1951

דו"ח מבקר המדינה; הוצאות לעריכת הבחירות; העברות מסעיפי משנה לסעיפי משנה; חומרי בנין לבתי-ספר ובתי-חולים; סיורי הועדות; שימוש בתוספת המיוחדת לתקציב הכנסת (אפריל - ספטמבר 1951); תשלום לנפגעי מלחמה (פיצויים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים