ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 03/04/1951

דו"ח מבקר המדינה; חוק הערבויות; חוק שטרי חסכון צמודי דולר. (תשי"א-1951); תקציב הבטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים