ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 02/04/1951

דו"ח מבקר המדינה; התקציב אפריל - ספטמבר 1951 - תוספת מיוחדת; חוק שטרי חסכון צמודי דולר, התשי"א -1951; שאילתות ותשובות; שחרור חלק ממשכורות השופטים ממס-הכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים