ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 28/03/1951

הסתייגויות לחוקי התקציב; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשי"א-1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים