ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 26/03/1951

המשך הדיון בתקציב; נספח- תקציב כולל לשנת הכספים 1951/51

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים