ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 14/03/1951

אישור המסחר בזהב; אישור התקציב לחודשים אפריל - יוני; הצעת תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה משנת הכספים 1950/51; חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה (משכורות השופטים); שאילתה - השתתפות יו"ר הוועדה בפעולה למען מלווה העצמאות; תיקונים בחוקי תקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים