ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 13/03/1951

איסור בורסת הזהב; חוק מבקר המדינה (תיקונים) - המשך; שאילתות ותשובות; תקציב לעבודות ציבוריות בתקציב הפיתוח; תקציב נוסף למבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים