ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 12/03/1951

דו"ח מבקר המדינה; חוק מבקר המדינה (שינויים); כיסוי חובות של מגן-דוד-אדום באמריקה; תקציב הכנסת; תקציב מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים