ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 26/02/1951

הגשת התקציב לשנת הכספים הבאה לכנסת; חוק איגרות המדינה - מלווה העצמאות; תקציב הארנונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים