ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 20/02/1951

איגרות - חוב למוכ"ז של ממשלת המנדט; חוק אגרות דולר-תשי"א- 1951; חוק טבי דולר, התשי"א- 1951; שאילתה; תקציב הארנונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים