ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 06/02/1951

הגרלות על ידי העיריות; הוויכוח על דו"ח מבקר המדינה ושינויים בחוק מבקר המדינה; חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה; חוק נכסי המדינה; חוק קרן הוזלה וקרן פקדון; חלוקת הקצבה של חצי מיליון ל"י למשרד הסעד ומשרד הדתות; מתן ערבות לפרדסנים; ענייני חינוך; ערבות למוסדות מדעיים; רכישת בניני הכנסת לשעבר על ידי עירית תל אביב; תביעות לתשלומים על חשבון הפיצויים בגרמניה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים