ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 30/01/1951

דיון על דו"ח מבקר המדינה והערות שר האוצר; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים