ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 16/01/1951

חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה; חוק מלווה לפרדסנות; מתן ערבות להלוואה לסוכנות היהודית; ערבות ממשלתית להלוואה שתינתן לחברה ממשלתית ע"י חברת "אמון"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים