ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 09/01/1951

בניני בתי ספר; דיון על מאזן התשלומים ויבוא ללא תשלום; הדיון על עניני התעסוקה (המשך מישיבת יום ב'); חלוקת סכומי המלווה האמריקאי הראשון; קליטת עליה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים