ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 19/12/1950

הצעות להעמיד נושאים על סדר יומה של הוועדה; משכרת השופטים; תקציב הפיתוח (בניני דת בארץ)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים