ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 11/12/1950

הבעיות העומדות על סדר יומה של הוועדה; המלווה בארה"ב; העברות מסעיף לסעיף - דואר; העברות מסעיף לסעיף - משרד החקלאות; העברות מסעיף לסעיף: - דואר (תוספת); חוק מס נסיעות; מניעת תשלום מס הכנסה כפול; משכורת השופטים; עבודת הוועדה; קניית ניירות ערך זרים; תשלום מס עסקים לאפוטרופוס על נכסי נפקדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים