ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 27/11/1950

דו"ח מבקר המדינה; חברת האשלג; מס נסיעות; מסקנות שר האוצר בקשר עם שליחותו לארה"ב; משכורות השופטים; עבודת הוועדה; תקציב החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים