ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 22/11/1950

העברות מסעיף לסעיף (משרד מבקר המדינה, משרד החוץ, משרד המשפטים משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות; העברות מסעיף משנה לסעיף משנה בתקציבי המשרדים דלהלן: מבקר המדינה, משרד-החוץ, המשפטים, ראש הממשלה ובריאות; חוק מס נסיעות; פיצויים לניזוקי מלחמה בירושלים, תביעות על פנסיות מנכסי גרמניה; תוספת עובדים לדואר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים