ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 07/11/1950

חוק מס נסיעות לחו"ל; סקירת מבקר המדינה על עבודת הביקורת במשרדים השונים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים